задължение за доставяне на вик услуги

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура.

Националната агенция за.

на приходите и издаването на касови бележки при плащането на стоки или услуги, съобщиха от НАП. Право и задължени.

26.10.2016г. за предоставени от ищеца на ответника услуги по доставка на.

Ответникът обаче и до момента не заплатил ползваните от него ВиК услуги.

и одобряване на цени за всеки от следващите (2023 – 2026 г.).

преминават всички права и задължения, произтичащи от сключения договор с „ВиК“ ЕООД.

на министър-председателя. Въвежда се задължение за подаване на декларация за съответствие, подписана с квалифициран електронен подпис от.

"Не трябва да оставаме в миналия век, а да използваме новите технологии, за да подобряваме работата, да подобряваме качеството на услугите.

Анализът на ВиК дружествата, който е разработен за периода 2007-2009 г.,

На практика всички дружества предоставят основно услуги по доставяне на вода,

Служители от ВиК сектора се включват в кампанията на КНСБ за защита на доходите от инфлацията Задълженията към "Електрохолд" са за 360 хил.

Дългогодишният шеф на.

по ВиК услуги (EurEau) и като представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в Комитета за набл.

Чрез предоставянето на възможност да се абонирате за, да използвате и/или да поръчате Услугите Microsoft Ви отправя оферта. Вие приемате тези.

27 dec. 2019.

имала неизплатени в срок задължения към ищцовото дружеството, в размер на 91.22 лв., произтичащи от доставка на ВиК услуги, фактурирани в.

4 juli 2016.

Неустойки за неизпълнение на инвестиционни задължения. 28 10.4.

както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане;.

Обява на Цени за регулирани услуги на "Водоснабдяване и канализаиця"ООД, гр. Перник! „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ПЕРНИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОНАТИ, че на.

Ползване на електронни услуги от граждани без.

Ще се въведе задължение за служебно предоставяне на информация за субекти извън.

ВиК услуги за Мусагеница Уеб Вани-Вик ЕООД: 610: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ул. Димитър Полянов 17: Хамбо ЕООД: 611: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ул.Васил Априлов 4: Кредитен Център Кредитур ООД: 612: ГЕРМАН кв. ГЕРМАН ул. Патриарх Герман № 69: Развитие 33. Ето защо екипът от експерти по водопроводни услуги на sofiavikuslugi ще се справи с вашата работа бързо и ефективно. За да сме

ПРОГРАМА НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОДА 07.11.2022 Г. − 13.11.2022 Г. Тази публикация е създадена в рамките на проект.

Уеб 18/11/2022  · 11% по-малко общи загуби във ВиК сектора за 2021 г., отчете КЕВР. Това се посочва в Годишния доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране и сравнителния анализ на ВиК сектора за 2021 г.

Мирчев: Българското правителство работи в услуга на „Лукойл“ – Българското правителство работи в услуга на "Лукойл", за да се максимизират печалбите му, за сметка на по-високи цени за българските.

18 nov. 2022.

Такава е оценката и за нивото на покритие с услуги по доставяне на вода,

и като задължение за операторите на пречиствателните станции за.

Съгласно промените електронните услуги.

на допълнителни лица като първични администратори. Ще се въведе задължение за служебно предоста.

Над 7 млн. лв. са просрочените задължения на ВиК – Добрич към момента. Дружеството има и заем за неплатен ток към ВиК Бургас в размер също на.

задължения във връзка с дейността по водоснабдяването и пре- доставянето на услуги от.

за вода и услуги на ВиК компаниите, тъй като от тях се очаква.

20% скок на цената на ВиК услугите в област Благоевград.

От ВиК-Благоевград коментираха за БНТ, че основният мотив за вдигането на цената.

18 nov. 2022.

Такава е оценката и за нивото на покритие с услуги по доставяне на вода,

С документа се въвеждат и редица нови задължения на ВиК.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ · Заявление – декларация за доставяне на фактура-физически лица на електронен адрес (за население) · Декларация – съгласие за получаване на.

Ищецът твърди, че ответната страна е потребител на ВиК услуги за обект,

до 11.11.2016г. има задължения за ползвани от ищеца услуги по доставка на.

Оспорва ответникът да е потребител на ВиК услуги за абонатни номера: * и *, относно процесния обект на потребление, както и реалното доставяне на услугите.

12 apr. 2017.

Какъв е редът за сключване на договор с ВиК дружество.

за: взаимните задължения на страните за опазване на съоръженията и за осигуряване.

ВиК-проект за 3,4 млн. лева спечели община Казанлък. Договор за финансиране на третия подетап на инвестиционния проект за изграждане на.

Основно задължение на анализатора е „доставяне на детайлна информация за представянето на играч/отбор, обратна връзка и подготовка за.

Уеб 09/10/2017  · 12. възстановяване на разходите за водни услуги,

средства и източниците на финансиране за изграждане и развитие на ВиК системите и за повишаване на качеството на ВиК услугите.

Основните му дейности са доставяне на питейна вода, поддържане на канализация, пречистване на отпадъчни води, инженерингови услуги. ВиК, гр.

Съгласно промените – електронните услуги.

на допълнителни лица като първични администратори. Ще се въведе задължение за служебно предост.

на КЕВР прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, сред които и един от показателите за ефективност ПК4а – "общи.

Целта му е набиране на средства за издавания от него вестник „ВИК“. Името на вестника всъщност е абревиатура, която се разчита като.