нови цени на вик услуги на софийска вода от 1.1.2019

Концесионерът Veolia предлага 634 млн. лв. инвестиции до 2034 г. Целта е загубите на вода да бъдат намалени под 30%, а през.

1 jan. 2020.

Миграция от страната в чужбина (миграция извън страната/емиграция), 22.

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НОВИ.

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата, съобщиха.

вакуум машини Министерският съвет на партия ГЕРБ избра тези машини. Не Мадуро, а Борисов избра тези машини. Това заяви съпредседателят на "Продължаваме. ГЕРБ ще настояват и за хартиени бюлетини, и за машини на изборите и всеки да гласува, както му е удобно, обясни Биков. "Очаквам да се направи. Те просто не спират. Те са машини, качествени футболисти,

цената на водата в Стара Загора трябва да стане 5 лева. Междувременно от тази седмица ВиК Стара Загора вече има нов управител. Дългогодишния.

1 jan. 2019.

Извършени услуги в отдел „МДТ“ – общо 750бр., от които 454 за физически лица.

договори с нови контрагенти за периода от 01.01.2019 г. до.

ПОС ТА НОВИ: доставчици на услуги за електронно събиране. Член единствен.

общи условия и цени. от Закона за пътищата, които отговарят на

16 nov. 2018.

листи от Исторически музей-Тутракан. Директорът на.

достигнатата на търга наемна цена в 14 /четиринадесет/ дневен срок от дата на.

Всякакви коментари на политически, социален и най-вече чисто ЧОВЕШКИ.

ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ОТ 80- ТЕ И 90-ТЕ ГОДИНИ НА.

(цена на човек в двойна стая)

Концесионният договор между Столичната община и ВиК дружеството "Софийска вода", ще бъде удължен с 8 години и 4 месеца,

"ВИК-Варна няма намерения да внася искане в Комисията за енергийно и водно регулиране за увеличение цената на водата", каза зам.-управителят.

Затова ни трябва нова.

услуги. Той регламентира процедура за преразглеждане на цените да се открива от комисията служебно или по искане на.

0.2_Целите, мястото и ролята на Програма за София в цялостната система от.

документи с краткосрочно остатъчно приложение и предстоящо създаване на нови.

Затова ни трябва нова.

услуги. Той регламентира процедура за преразглеждане на цените да се открива от комисията служебно или по искане на.

С пари от ЕС обновяват ВиК системите на още 6 области – През пролетта на 2023 г. се очаква да бъдат одобрени ВиК обектите в шест области на страната, които ще кандидатстват за.

Омбудсманът Диана Ковачева възрази срещу увеличението на цената на водата.

качество на ВиК услугите, сред които и един от показателите.

1 jan. 2021.

влизат в сила нови цени на ВиК услугите, извършвани от „Софийска вода“. Припомняме, че новите цени са изготвени съгласно Бизнес плана на „.

Годишни изменения на одобрени цени на ВиК услуги за 2020 г.

.

.

.

.

.

.

.

.

90.

Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на.

Диана Ковачева изрази категоричното си становище пред КЕВР, че предложените цени на ВиК услуги.

на водата в гр. Монтана – видно от Доклада.

Вид услуга, Цена без ДДС, Цена с ДДС. 1, Откриване на партида.

Цените влизат в сила от 01.01.2019 г.

ВиК обявява нови цени на водата от 01.07.2022 г.

21 feb. 2020.

Използване на биогорива и енергия от възобновяеми източници в.

ЕСКО – Компания за енергийни услуги (от англ. energy services company).

30 dec. 2020.

предложените нови цени на ВиК услугите в Доклада на КЕВР за 2021 г., в „Софийска вода”. АД е разчетено от КЕВР да се получат допълнителни.

21 dec. 2018.

Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.

ните продажни цени на тон захар за текущия.

платежните услуги и платежните системи и.

Новите хонорари влизат в сила от вторник и са мотивирани от високата инфлация и постоянно растящите цени на стоки и услуги. Промяната засяг.

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата, съобщиха.

1 jan. 2019.

1.1.2019г. (в хиляди). Население към 1.1.2020г. (в хиляди). Коефициент на общ прираст на населението 2020/2019. (на 1 000). Дял от.

подписване на договор за предоставяне на В и К услуги на потребителите (съгласно чл.84, от ЗУТ). Необходимите документи, свързани с предоставянето на услуги по.

Правят нови навеси на 100 спирки на градския транспорт в София – Поставяне на нови навеси на 100 спирки на градския транспорт в столицата поискаха председателят на градския парламент Георги.

Дългогодишният шеф на концесионера.

ВиК мрежа "Софийска вода" Иван Иванов е избран за председател на управата на създадения от правителст.

Заявка за подмяна на индивидуалните водомери е новата дигитална услуга, която „Софийска вода“, част от Веолия, предоставя от ноември.

Очаква се спад на цените на имотния пазар.

на недвижими имоти по традиция ще започнe от САЩ – което вече се случва, ще се разпространи до.

з. Косанин дол се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 15:30 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „Стевия“, ул.